BANK SOAL

Wiwit dina iku Jaka Lintang menehi wewaler marang warga Ngrayudan supaya aja pisan-pisan mateni kidang. Yen nganti ana sing mateni kidang bakal ana banjir bandhang ing Ngrayudan lan sakiwa tengene.Katitik saka wangune/polane ukara ing dhuwur kalebu?

Wiwit dina iku Jaka Lintang menehi wewaler marang warga Ngrayudan supaya aja pisan-pisan mateni kidang. Yen nganti ana sing mateni kidang bakal ana banjir bandhang ing Ngrayudan lan sakiwa tengene.Katitik saka wangune/polane ukara ing dhuwur kalebu?

  1. Komplikasi
  2. Resolusi
  3. Klimak
  4. Koda
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Resolusi.

Dilansir dari Ensiklopedia, wiwit dina iku jaka lintang menehi wewaler marang warga ngrayudan supaya aja pisan-pisan mateni kidang. yen nganti ana sing mateni kidang bakal ana banjir bandhang ing ngrayudan lan sakiwa tengene.katitik saka wangune/polane ukara ing dhuwur kalebu resolusi.

Back to top button