BANK SOAL

What do you call people from Philippines?

What do you call people from Philippines?

  1. Filipin
  2. Filippins
  3. Filipino
  4. Semua jawaban benar
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Filipino.

Dilansir dari Ensiklopedia, what do you call people from philippines filipino.

Back to top button