BANK SOAL

Wacanen geguritan iki kang patitis!MERAPI(Puthu Aryana)…………….. Merapi…,Saumpama kowe bisa crita Kabeh kadadean ing tanah Jawa Wiwit jaman Mataram kunaNg anti madege Kraton Ngayogyakarta …………(kirtya basa kelas VII kaca 83)Purwakanthi sing tinemu ing geguritan kasebut yaiku?

Wacanen geguritan iki kang patitis!MERAPI(Puthu Aryana)…………….. Merapi…,Saumpama kowe bisa crita Kabeh kadadean ing tanah Jawa Wiwit jaman Mataram kunaNg anti madege Kraton Ngayogyakarta …………(kirtya basa kelas VII kaca 83)Purwakanthi sing tinemu ing geguritan kasebut yaiku?

  1. Purwakanthi guru sastra
  2. Purwakanthi guru basa
  3. Purwakanthi guru swara
  4. Purwakanthi lumaksita
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Purwakanthi guru swara.

Dilansir dari Ensiklopedia, wacanen geguritan iki kang patitis!merapi(puthu aryana)…………….. merapi…,saumpama kowe bisa crita kabeh kadadean ing tanah jawa wiwit jaman mataram kunang anti madege kraton ngayogyakarta …………(kirtya basa kelas vii kaca 83)purwakanthi sing tinemu ing geguritan kasebut yaiku purwakanthi guru swara.

Back to top button