BANK SOAL

Perhatikeun unsur-unsur sajak di handap ieu !Sajak ngabogaan 3 unsur pokok : 1. Imaji 2. Simbol / lambang 3. Musikalitas Gambaran anu karasa, katingali jeung kakuping dina hiji sajak, nyaeta hartina?

Perhatikeun unsur-unsur sajak di handap ieu !Sajak ngabogaan 3 unsur pokok : 1. Imaji 2. Simbol / lambang 3. Musikalitas Gambaran anu karasa, katingali jeung kakuping dina hiji sajak, nyaeta hartina?

  1. Lambang
  2. Musikalitas
  3. Imajinasi
  4. Simbol
  5. Wirahma

Jawaban: C. Imajinasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikeun unsur-unsur sajak di handap ieu !sajak ngabogaan 3 unsur pokok : 1. imaji 2. simbol / lambang 3. musikalitas gambaran anu karasa, katingali jeung kakuping dina hiji sajak, nyaeta hartina imajinasi.

Back to top button