BANK SOAL

Perhatikeun kalimah di handap! 1. Asa kacangcang ku ayana wabah COVID 19 jadi teu bisa ka sakola.2.Polisi keur mancing bangsat sangkan kaluar ti panyumputan 3. Mun dagang hayang maju kudu bisa nyala leuwihna 4. Baheula keur miskin ngajenan, ari geus beunghar kalah nincak 5. Bari ngalamun kuring neuteup bentang nu baranang di langit.Nitenan kalimah di luhur anu ngandung harti denotatif, nyaeta aya dina kalimah nomer?

Perhatikeun kalimah di handap! 1. Asa kacangcang ku ayana wabah COVID 19 jadi teu bisa ka sakola.2.Polisi keur mancing bangsat sangkan kaluar ti panyumputan 3. Mun dagang hayang maju kudu bisa nyala leuwihna 4. Baheula keur miskin ngajenan, ari geus beunghar kalah nincak 5. Bari ngalamun kuring neuteup bentang nu baranang di langit.Nitenan kalimah di luhur anu ngandung harti denotatif, nyaeta aya dina kalimah nomer?

  1. Nomer 1
  2. Nomer 2
  3. Nomer 3
  4. Nomer 4
  5. Nomer 5

Jawaban: E. Nomer 5.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikeun kalimah di handap! 1. asa kacangcang ku ayana wabah covid 19 jadi teu bisa ka sakola.2.polisi keur mancing bangsat sangkan kaluar ti panyumputan 3. mun dagang hayang maju kudu bisa nyala leuwihna 4. baheula keur miskin ngajenan, ari geus beunghar kalah nincak 5. bari ngalamun kuring neuteup bentang nu baranang di langit.nitenan kalimah di luhur anu ngandung harti denotatif, nyaeta aya dina kalimah nomer nomer 5.

Back to top button