BANK SOAL

Perhatikan wacana dibawah ini.. Anggota PPKI akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan tujuh kata sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatarbelakangi kesadaran dan keinginan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap pancasila adalah?

Perhatikan wacana dibawah ini.. Anggota PPKI akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan tujuh kata sehingga menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesepakatan ini dilatarbelakangi kesadaran dan keinginan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap pancasila adalah?

  1. Mempelajari dan menghafalkan urutan bunyi sila-sila Pancasila yang benar
  2. Membandingkan antara Pancasila dalam pembukaan dan piagam Jakarta
  3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan
  4. Menghargai tokoh perumus yang telah menghasilkan ideologi yang disegani
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan.

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikan wacana dibawah ini.. anggota ppki akhirnya menyepakati rumusan sila pertama dengan menghilangkan tujuh kata sehingga menjadi ketuhanan yang maha esa. kesepakatan ini dilatarbelakangi kesadaran dan keinginan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan indonesia. komitmen berbangsa dan bernegara yang nampak dalam peristiwa tersebut dan harus dilaksanakan oleh generasi muda terhadap pancasila adalah mengamalkan nilai-nilai pancasila agar terwujud persatuan dan kesatuan.

Back to top button