BANK SOAL

Perhatikan sifat-sifat Allah di bawah ini:(A). wujud,qidam,baqa dan mukhalafatu lil hawaditsi(B). al-Aziz,al-Adl,al-Qayyum,al-Ghaffar dan al-Basith(C) . qiyamuhu binafsihi,wahdaniyah, qudrat dan iradat(D). an-Nafi,ar-Rauf,al-Barr dan al-Fattah .Dari sifat-sifat Allah di atas yang termasuk kelompok Asma’ul-Husna terdapat pada?

Perhatikan sifat-sifat Allah di bawah ini:(A). wujud,qidam,baqa dan mukhalafatu lil hawaditsi(B). al-Aziz,al-Adl,al-Qayyum,al-Ghaffar dan al-Basith(C) . qiyamuhu binafsihi,wahdaniyah, qudrat dan iradat(D). an-Nafi,ar-Rauf,al-Barr dan al-Fattah .Dari sifat-sifat Allah di atas yang termasuk kelompok Asma’ul-Husna terdapat pada?

  1. (A) dan (B)
  2. (B) dan (C)
  3. (B) dan (D)
  4. (C) dan (D)
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. (B) dan (D).

Dilansir dari Ensiklopedia, perhatikan sifat-sifat allah di bawah ini:(a). wujud,qidam,baqa dan mukhalafatu lil hawaditsi(b). al-aziz,al-adl,al-qayyum,al-ghaffar dan al-basith(c) . qiyamuhu binafsihi,wahdaniyah, qudrat dan iradat(d). an-nafi,ar-rauf,al-barr dan al-fattah .dari sifat-sifat allah di atas yang termasuk kelompok asma’ul-husna terdapat pada (b) dan (d).

Back to top button