BANK SOAL

Penderitaan rakyat Indonesia pada masa tanam paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Berdasarkan data kependudukan tahun 1848-1850, banyak penduduk Grobogan, Jawa Tengah, mati kelaparan akibat paceklik. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, hanya 9000 orang yang dapat bertahan.Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa?

Penderitaan rakyat Indonesia pada masa tanam paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Berdasarkan data kependudukan tahun 1848-1850, banyak penduduk Grobogan, Jawa Tengah, mati kelaparan akibat paceklik. Dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, hanya 9000 orang yang dapat bertahan.Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa?

  1. kelaparan pada masa tanam paksa menjadi satu-satunya penyebab kematian rakyat Indonesia
  2. paceklik tahun 1848-1850 disebabkan oleh sistem tanam paksa
  3. kebijakan tanam paksa mengakibatkan munculnya penyakit kurang gizi
  4. rakyat Indonesia tidak dapat beradaptasi dengan sistem tanam paksa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. kebijakan tanam paksa mengakibatkan munculnya penyakit kurang gizi.

Dilansir dari Ensiklopedia, penderitaan rakyat indonesia pada masa tanam paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. berdasarkan data kependudukan tahun 1848-1850, banyak penduduk grobogan, jawa tengah, mati kelaparan akibat paceklik. dari jumlah penduduk yang semula 89.000 orang, hanya 9000 orang yang dapat bertahan.berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan tanam paksa mengakibatkan munculnya penyakit kurang gizi.

Back to top button