BANK SOAL

Pada permulaan abad ke-4 telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dengan dibuktikan?

Pada permulaan abad ke-4 telah terdapat pengaruh Hindu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dengan dibuktikan?

  1. Makin lunturnya bahasa melayu
  2. Penggunaan bahasa sansekerta dalam penulisan prasasti
  3. Makin lunturnya adat istiadat asli nenek moyang
  4. Penggunaan bahasa Sansekerta dalam kehidupan sehari hari
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Penggunaan bahasa sansekerta dalam penulisan prasasti.

Dilansir dari Ensiklopedia, pada permulaan abad ke-4 telah terdapat pengaruh hindu dalam kehidupan masyarakat di indonesia dengan dibuktikan penggunaan bahasa sansekerta dalam penulisan prasasti.

Back to top button