BANK SOAL

Naon nu dimaksud MC/Pemandu acara?

Naon nu dimaksud MC/Pemandu acara?

  1. jalma anu miboga tugas ngatur susunan hiji acara sarta mingpin hiji acara
  2. jalma nu tugasna ngeusian acara nu diatur ku batur
  3. jalma nu tugasna neupikeun biantara
  4. jalma nu tugasna macakeun doa
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. jalma anu miboga tugas ngatur susunan hiji acara sarta mingpin hiji acara.

Dilansir dari Ensiklopedia, naon nu dimaksud mc/pemandu acara jalma anu miboga tugas ngatur susunan hiji acara sarta mingpin hiji acara.

Back to top button