BANK SOAL

Mingkar mingkuring angkara,Akarana karenan mardi siwi,Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,Kang tumrap wong tanah Jawa,Agama ageman aji,Mingkar mingkuring angkara tegese?

Mingkar mingkuring angkara,Akarana karenan mardi siwi,Sinawung resmining kidung Sinuba sinukarta,Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,Kang tumrap wong tanah Jawa,Agama ageman aji,Mingkar mingkuring angkara tegese?

  1. Ngatur mobah-mosike hawa napsu
  2. Alaran kepengin nggula wenthah para putra
  3. Karakit lumantar endahing tembang
  4. Direrengga (dihias) laras wiramane
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Ngatur mobah-mosike hawa napsu.

Dilansir dari Ensiklopedia, mingkar mingkuring angkara,akarana karenan mardi siwi,sinawung resmining kidung sinuba sinukarta,mrih kretarta pakartining ngelmu luhung,kang tumrap wong tanah jawa,agama ageman aji,mingkar mingkuring angkara tegese ngatur mobah-mosike hawa napsu.

Back to top button