BANK SOAL

Kalimat berikut yang menggunakan konjungsi (kata hubung) antarkalimat yang kurang tepat adalah?

Kalimat berikut yang menggunakan konjungsi (kata hubung) antarkalimat yang kurang tepat adalah?

  1. Krystal baik hati dan sopan. Sehingga, ia memiliki banyak teman.
  2. Tanah longsor tidak dapat diprediksi. Akan tetapi, kita dapat menyelamatkan diri dari bencana tanah longsor.
  3. Pemerintah hendaknya mencipatakan lapangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di pedesaan.
  4. Para pelajar yang merokok dapat mendorong seorang pelajar yang lain untuk ikut merokok. Akhirnya, pelajar tersebut ikut merokok
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Para pelajar yang merokok dapat mendorong seorang pelajar yang lain untuk ikut merokok. Akhirnya, pelajar tersebut ikut merokok.

Dilansir dari Ensiklopedia, kalimat berikut yang menggunakan konjungsi (kata hubung) antarkalimat yang kurang tepat adalah para pelajar yang merokok dapat mendorong seorang pelajar yang lain untuk ikut merokok. akhirnya, pelajar tersebut ikut merokok.

Back to top button