BANK SOAL

Ing ngisor iki kang mbedakake antarane layang resmi lan layang pribadhi, yaiku?

Ing ngisor iki kang mbedakake antarane layang resmi lan layang pribadhi, yaiku?

  1. Ana titi mangsa
  2. Ana pambuka
  3. Ana nomer layang
  4. Ana paprenah
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: C. Ana nomer layang.

Dilansir dari Ensiklopedia, ing ngisor iki kang mbedakake antarane layang resmi lan layang pribadhi, yaiku ana nomer layang.

Back to top button