BANK SOAL

Gambar ing nduwur iki klebu?

Gambar ing nduwur iki klebu?

  1. Slogan
  2. Pawarta
  3. Pariwara
  4. Persuasi
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Persuasi.

Dilansir dari Ensiklopedia, gambar ing nduwur iki klebu persuasi.

Back to top button