BANK SOAL

Dina dasarna aya opat wangun aksara sunda,nyaeta : 1) .Aksara Swara 2). Angka 3). Aksara ngalagena 4). Rarangken Aksara ngalagena teh nyaeta konsonan anu binarung vokal /a / Ngawengku aksara ngalagena sunda jeung aksara ngalagena serepan. Aya sabaraha jumlah aksara ngalagena serepan?

Dina dasarna aya opat wangun aksara sunda,nyaeta : 1) .Aksara Swara 2). Angka 3). Aksara ngalagena 4). Rarangken Aksara ngalagena teh nyaeta konsonan anu binarung vokal /a / Ngawengku aksara ngalagena sunda jeung aksara ngalagena serepan. Aya sabaraha jumlah aksara ngalagena serepan?

  1. 9 siki
  2. 8 siki
  3. 7 siki
  4. 6 siki
  5. 5 siki

Jawaban: E. 5 siki.

Dilansir dari Ensiklopedia, dina dasarna aya opat wangun aksara sunda,nyaeta : 1) .aksara swara 2). angka 3). aksara ngalagena 4). rarangken aksara ngalagena teh nyaeta konsonan anu binarung vokal /a / ngawengku aksara ngalagena sunda jeung aksara ngalagena serepan. aya sabaraha jumlah aksara ngalagena serepan 5 siki.

Back to top button