BANK SOAL

Baca kalawan gemet sempalan téks biantara di handap!Hadirin, hormateun sim kuring. Rupina mung sakitu anu kapihatur. Hapunten bilih aya basa sareng tatakrama anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahebahé carék, hapunten anu kasuhun. Wassalamu’alaikum wr.wb. Nilik kana eusina, sempalan biantara di luhur téh nya éta bagian?

Baca kalawan gemet sempalan téks biantara di handap!Hadirin, hormateun sim kuring. Rupina mung sakitu anu kapihatur. Hapunten bilih aya basa sareng tatakrama anu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahebahé carék, hapunten anu kasuhun. Wassalamu’alaikum wr.wb. Nilik kana eusina, sempalan biantara di luhur téh nya éta bagian?

  1. bubuka
  2. eusi
  3. inti
  4. panutup
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. panutup.

Dilansir dari Ensiklopedia, baca kalawan gemet sempalan téks biantara di handap!hadirin, hormateun sim kuring. rupina mung sakitu anu kapihatur. hapunten bilih aya basa sareng tatakrama anu kirang merenah. bobo sapanon carang sapakan, langkung saur bahebahé carék, hapunten anu kasuhun. wassalamu’alaikum wr.wb. nilik kana eusina, sempalan biantara di luhur téh nya éta bagian panutup.

Back to top button