BANK SOAL

Anu teu kaasup struktur karangan pangalaman nyaéta?

Anu teu kaasup struktur karangan pangalaman nyaéta?

  1. Pangbagéa
  2. Paragarap bubuka
  3. Paragarap eusi
  4. Paragarap panutup
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: A. Pangbagéa.

Dilansir dari Ensiklopedia, anu teu kaasup struktur karangan pangalaman nyaéta pangbagéa.

Back to top button