BANK SOAL

Nyusun teks informasi sing paling penting kudu ngerti?

Nyusun teks informasi sing paling penting kudu ngerti?

  1. Gunane teks
  2. Ciri khase lan jinise teks
  3. Tujuane teks
  4. Kanggo sopo
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: B. Ciri khase lan jinise teks.

Dilansir dari Ensiklopedia, nyusun teks informasi sing paling penting kudu ngerti ciri khase lan jinise teks.

Back to top button